//

Thursday, April 21, 2016

Bộ Tài chính ban hành thông tư số 51/2016/TT-BTC về việc sửa đổi danh mục sắt thép sản xuất tanh lốp xe

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 51/2016/TT-BTC về việc sửa đổi và bổ sung danh mục nhóm mặt hàng cùng với mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép dùng cho sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.


Trong Thông tư này, Bộ Tài chính sẽ sửa đổi  tên Nhóm 98.10 từ "Sản phẩm bằng dây sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe" thành "Sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe" tại chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16-11-2015 của Bộ Tài chính.

Cùng với việc đổi tên lần này, Bộ Tài chính cũng đồng thời bổ sung thêm 2 mặt hàng vào nhóm này gồm: Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng, có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm để sản xuất tanh lốp xe (mã 9810.00.10, mã tương ứng tại Biểu thuế nhập khẩu 7213.91.90) và sản phẩm bằng dây sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe (mã 9810.00.90, mã tương ứng tại Biểu thuế nhập khẩu 7326.20.90) với thuế suất 0%.

Mức thuế này sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 2-5-2016.


Tìm kiếm giá sắt thép theo từ khóa : giá sắt thép xây dựnggiá sắt thép việt nhật , giá sắt thép miền namgiá sắt thép pomina

0 comments:

Post a Comment